forfaitair systeem

Waarom kiezen wij voor een forfaitair systeem?

Het forfaitaire betalingssysteem laat toe ook tijd te besteden aan de ontwikkeling en de uitvoering van andere acties. Die zijn multidisciplinair, preventief en bevorderen de gezondheid. De hulpverleners zijn immers financieel niet gebonden aan het feit of de patiënt al dan niet ziek is. Zij hebben er integendeel alle belang bij (ook financieel) om de patiënt zo gezond mogelijk te houden.

Er is een duidelijke visie op de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarbij gaat veel aandacht naar overleg tussen de verschillende disciplines, in team, samen met de patiënt.

Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid om intensief samen te werken met verpleegkundigen voor een aantal verzorgende en technische interventies. Het kan gaan om o.m. wondzorg, vaccinaties, ECG-afname of bloedafname. Ook het opzetten van specifieke zorgprogramma’s wordt eenvoudiger. Denk maar aan diabetes, groepsvoorlichting of preventieve griepcampagnes. 


Wat betekent dit voor jou als patiënt?

Als je je inschrijft in onze praktijk, moet je niet zelf betalen voor een consultatie of huisbezoek door onze huisartsen en verpleegkundigen. Wel moet je ervoor zorgen dat je aansluiting bij het ziekenfonds in orde is!

Het Medisch Huis ‘t Rondpunt, de mutualiteit en jij gaan een contract aan met elkaar. Je schrijft je eenmalig in bij Medisch Huis ’t Rondpunt. Eigenlijk i.p.v. het huidige, globale medische dossier.) Je inschrijving is gratis en kan ook altijd weer worden stopgezet, als jij dat wilt.

Er is een rechtstreekse afrekening tussen jouw mutualiteit en Medisch Huis ‘t Rondpunt. Je hoeft geen consultatie te betalen en evenmin documenten naar de mutualiteit te brengen. Je engageert je om enkel de huisartsen en verpleegkundigen verbonden aan het Medisch Huis ’t Rondpunt als huisarts en als (thuis-)verpleegkundige te raadplegen.

Kinesitherapie behoort NIET tot deze overeenkomst. Je kunt dus blijven gaan naar de kinesist van jouw keuze!


Wanneer zijn we bereikbaar?

Wij zijn bereikbaar van maandagochtend 8 uur tot vrijdagavond 19 uur op ons centrale nummer 013  66 66 55.

Buiten die uren kun je altijd terecht op dit nummer als het gaat om verpleegkundige zorg. Die is 7 op 7 gegarandeerd. Heb je een dokter nodig dan word je doorverbonden met de wachtdienst.

Hoe werkt dit 's avonds en in het weekend?

Als je de huisarts van wacht consulteert voor een DRINGEND probleem, dan zal onze praktijk jou het terugbetalingstarief terugbetalen. Kom dus zeker met je getuigschrift bij ons langs nadien!

Verpleegkundige zorg is 7 op 7 gegarandeerd.

Wat als je als patiënt toch een andere arts of verpleegkundige consulteert voor je medische zorg?

Wanneer je een huisarts of verpleegkundige consulteert, die niet actief is in onze praktijk en dit tijdens de openingsuren van de praktijk, dan moet je dit ZELF betalen zonder tussenkomst van je ziekenfonds. De enige uitzondering op die regel is als je bv. op vakantie bent en te ver van huis bent om je vaste praktijk te raadplegen. 

Consultaties in ziekenhuizen, bij specialisten, tandartsen en kinesisten vallen niet onder die regeling. Dus daar betaalt je ziekenfonds je WEL terug (met uitzondering uiteraard van het remgeld).


In welke zone wordt mijn consult bij een andere huisarts niet terugbetaald?

In een straal van 15 km rond de praktijk (de zone binnen de rode cirkel op onderstaand kaartje) wordt je consult bij een andere huisarts niet terugbetaald. Het gaat om de volgende gemeentes / deelgemeentes:

 • Laakdal (2430)
 • Meerhout (2450)
 • Tessenderlo (3980)
 • Westerlo (2260)
 • deelgemeenten van Beringen (3580): Beverlo, Paal, Tervant
 • deelgemeenten van Diest (3290): Deurne, Schaffen, Vleugt, Schoonaarde, Molenstede
 • deelgemeenten van Herselt (2230): Bergom, Blauberg, Snepkens
 • deelgemeente van Olen (2250): Geel-Olen-De-Heze
 • deelgemeenten van Ham (3945): Oostham, Genendijk, Genebos
 • Mol (2400) (uitzondering: Rauw, Postel en Wezel)
 • deelgemeenten van Geel (2440): Bel , Larum, Ten Aard, Oude Aard, Oosterlo, Winkelomheide
 • deelgemeenten van Scherpen-heuvel-Zichem (3270): Averbode, Okselaar
 • deelgemeenten van Balen (2490): Hoolst, Hulsen


Mag ik nog naar de specialist van mijn keuze, als ik mij inschrijf bij Medisch Huis ' t Rondpunt?

Jazeker! Wij werken samen met alle verschillende ziekenhuizen en specialisten in de omgeving. Je bent volledig vrij te kiezen waar en door wie je bepaalde onderzoeken laat doen.

Wel vragen we je om eerst met ons te overleggen, in plaats van op eigen initiatief naar een specialist te gaan. Wist je trouwens dat je een hogere terugbetaling krijgt bij de specialist, als je een verwijsbrief van je huisarts meebrengt?


Wat met de paramedici?

Consultaties bij de paramedici moeten eveneens nog betaald worden door de patiënt zelf. Je blijft vrij in je keuze van paramedicus. Wij werken nauw samen met een aantal paramedici, maar je bent absoluut niet verplicht om bij hen te komen.

Hoe moet je als patiënt je verpleegkundige zorg nu regelen?

In onze praktijk zullen verschillende verpleegkundigen aanwezig zijn. Als je na een ziekenhuisopname of op vraag van een specialist/huisarts verpleegkundige zorgen nodig hebt, zal de praktijk dit voor jou regelen. Ook voor die zorgen hoef je niet te betalen.

Je kunt de verpleegkundige zorg - ook in het weekend - aanvragen via het centrale nummer 013  66 66 55.


Als je niets betaalt, waar haalt een forfaitair centrum zijn middelen dan?

Het centrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dankzij die vaste inkomsten hebben wij financiële zekerheid en kunnen wij werken aan een optimale zorg voor jou als patiënt.

Doet elke mutualiteit mee aan dit forfaitaire systeem?

Ja. Alle mutualiteiten kennen dit systeem en zijn verplicht eraan deel te nemen.

Moet ik betalen voor een Globaal Medisch Dossier (GMD)? Moet ik een abonnement betalen? Moet ik nog remgeld betalen?

Neen, zowel de inschrijving als de consultaties zijn volledig gratis. Door je bij Medisch Huis ’t Rondpunt  in te schrijven, verklaar je automatisch aan de mutualiteit dat onze praktijk je medische dossier beheert.

Zijn er dingen waarvoor ik wel nog moet betalen?

Voor sommige prestaties kan een kleine vergoeding worden gevraagd. Denk bv. aan het nemen van een uitstrijkje, aan tapen of een oor uitspuiten. Dit is net dezelfde vergoeding als de vergoeding die in het prestatiesysteem wordt aangerekend.

Wat met labo-onderzoeken? Zijn die ook gratis?

Labo-onderzoeken moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar je thuisadres enkele weken nadat het onderzoek is gebeurd.

Kan ik gratis medicatie krijgen?

Kosten voor medicatie zijn NIET in de inschrijving inbegrepen. Je blijft zelf betalen voor je medicatie.

Wordt mijn ziekteverzekering duurder, als ik kies voor het forfaitaire systeem? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?

Je hoeft geen extra bijdrage te betalen aan je mutualiteit. Je ziekteverzekering blijft ook tussenkomen in de kosten van de apotheek, de specialist, de tandarts. Verder geniet je ook van alle voordelen van je ziekteverzekering.

Wat als ik van huisarts wilt veranderen?

Uitschrijven kan gratis door het ondertekenen van een verbrekingsdocument. Die papieren kun je krijgen aan het onthaal. Je kunt ons ook verwittigen via een aangetekend schrijven. 

Je inschrijving eindigt op het einde van de maand waarin je 't Rondpunt  
op de hoogte brengt van je beslissing om uit te schrijven.

voorbeeld

Je verwittigt 't Rondpunt via je verbrekingsdocument op 14 januari 2022 dat je wenst uit te schrijven.
Dan ben je vanaf 1 februari 2022 niet meer ingeschreven.

Wat als ik van Medisch Huis wil veranderen?

Dan volstaat het om je in te schrijven bij het nieuwe Medisch Huis.
Je hoeft je dus niet eerst uit te schrijven bij Medisch Huis 't Rondpunt.

Kan ik mij inschrijven in Medisch Huis 't Rondpunt, als ik momenteel niet ziek ben?

Zeker! Iedereen kan zich inschrijven. Je hoeft niet te wachten tot je ziek bent om je in te schrijven. Als je je nu al inschrijft, kunnen wij je medische dossier alvast in orde brengen. Op die manier zijn wij beter geïnformeerd over je gezondheid, als je ons echt nodig hebt.

Wat gebeurt er met mijn medische dossier, als ik mij inschrijf in Medisch Huis 't Rondpunt?

Je brengt je vorige huisarts op de hoogte en vraagt het medische dossier naar ons te sturen. Denk er ook aan om bij een ziekenhuisbezoek de naam van je nieuwe huisarts door te geven.

Wat doe ik, als er in ons gezin een baby wordt geboren? Wordt die automatisch mee ingeschreven?

De baby wordt niet automatisch ingeschreven, ook al ben je zelf als patiënt ingeschreven. Je maakt best zo snel mogelijk de inschrijving in orde. Inschrijven kan via ons secretariaat.

Wat moet ik doen, als ik van adres of ziekenfonds verander?

Als je van adres of mutualiteit/zorgverzekeraar verandert, geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Wat als ik niet ben ingeschreven, maar ik heb snel verzorging nodig (bv. een hechting) en ik kan niet terecht bij mijn eigen huisarts?

Patiënten die niet zijn ingeschreven, maar medische zorgen nodig hebben en niet bij hun eigen huisarts terechtkunnen (of geen huisarts hebben), kunnen bij ons geholpen worden als ‘bezoeker’. Je betaalt dan gewoon je consultatie,  zoals je dat gewoon bent bij een reguliere huisarts. Je krijgt een getuigschrift, dat je bij de ziekenkas kunt binnenbrengen.

Ik woon de helft van het jaar in de buurt van Medisch Huis 't Rondpunt en de andere helft van het jaar ergens anders. Kan ik mij dan inschrijven?

 • binnenland

  Als je de helft van het jaar een huisarts ergens anders in België hebt, kun je je beter niet inschrijven. Wel kun je met ons afspreken dat je hier occasioneel als ‘bezoeker’ langskomt (zie vorige vraag). Kom zeker langs om een regeling op jouw maat te bespreken met ons! Wij vinden het wel belangrijk om optimaal met je andere huisarts samen te werken!
 • buitenland

  Als je de helft van het jaar in het buitenland verblijft (bv. in Spanje of Frankrijk) …) en je ook in België een huisarts wilt, dan kun je je wel inschrijven. De beperkingen m.b.t. het consulteren van andere huisartsen gelden immers enkel voor huisartsen in België. Je kunt dus gerust bij ons ingeschreven zijn en ook in het buitenland een huisarts hebben. Bespreek dat met ons, zodat wij optimaal kunnen samenwerken met je andere huisarts!

Zijn de huisartsen van Medisch Huis 't Rondpunt geaccrediteerd?

Ja, al onze huisartsen zijn erkende, geconventioneerde, geaccrediteerde huisartsen of huisartsen-in-opleiding. Dat wil zeggen dat wij op regelmatige basis bijscholingen volgen en werken volgens alle regels die het RIZIV voorstelt.

Wat bij nood aan nazorg na een bezoek aan een specialist of na een ziekenhuisopname?

Bij opname in het ziekenhuis vermeld je dat je bent ingeschreven in Medisch Huis ‘t Rondpunt. Heb je na de opname verpleegkundige zorgen nodig, neem dan zo vlug mogelijk contact met ons op - ook tijdens wachtdiensten - zodat wij met de nazorg kunnen starten.

Als er vanuit het ziekenhuis thuisverpleging van buitenaf wordt opgestart, wordt die NIET terugbetaald door de mutualiteit. Neem dus zeker contact met ons op,  zodat onze verpleging jouw thuiszorg kan verzorgen.


Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?

 • in België

 Raadpleeg ter plaatse een huisarts. Vraag een verslag en bezorg ons het   getuigschrift.

 • op vakantie in het buitenland

Raadpleeg ter plaatse een huisarts.
De prestatie wordt terugbetaald door je ziekenfonds
volgens de algemeen geldende regels. (E111)

Hoe word ik patiënt bij Huisartsenpraktijk 't Rondpunt?

Je vult een inschrijvingsdocument in en brengt het ondertekend binnen. Het document kan je verkrijgen aan de balie van onze praktijk, of hier downloaden.

Nog geen antwoord gevonden op je vraag?

Meer informatie vind je op de website van feprafo: https://www.feprafo.be/nl/pro/welkom

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x