MEDISCH THUIS

visie

Een goed functionerend reptielenbrein is één van de fundamenten voor een goede veerkracht.

Ben je zelf medisch actief of professional in de paramedische branche? Werk je in de FOD Volksgezondheid? Wil je meer te weten komen over de visie van waaruit Medisch Thuis is gegroeid? Je verneemt er alles over in de onderstaande rubriekjes.

Het team van Medisch Thuis telt niet alleen artsen en psychologen, al zijn die vanzelfsprekend onmisbaar. Maar je treft er ook onder meer orthopedagogen, een hypnotherapeute, een relatietherapeut, een systeemcoach, een systeemtherapeut, een tabacologe, een diabeteseducator, een pijntherapeute, een diëtiste, een seksuologe, kinesitherapeuten, een lichaamstherapeute, een medische hypnotherapeute, leerkrachten yoga en dans én podologen. Kortom, Medisch Thuis gelooft in de intense samenwerking van diverse zorgverleners om elke patiënt die aanklopt zo goed mogelijk te helpen. Begrijp: Medisch Thuis houdt rekening met de veerkracht van mensen. Ook al ben je ziek, toch kun je gezond zijn. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Wat dat “meer” kan zijn varieert volgens de individuele creativiteit.

What’s in a name?

De naam van ons centrum - “Medisch (t)Huis” - vat perfect onze visie en onze betrachting samen: een huiselijke en toegankelijke plek creëren voor patiënt en zorgverlener.

Ons opzet is geslaagd, als mensen vanuit hun fysieke, mentale en sociale welbevinden hun eigen plaats binnen de maatschappij kunnen opnemen volgens hun mogelijkheden. Dat doen ze door hun eigen veerkracht te ontwikkelen, met de juiste ondersteuning en met de voor hen optimale gezondheid. Zo blijven ze actief i.p.v. door ziekte of psychosociale problemen niet meer te functioneren in onze maatschappij.

Daarom geloven we in de kracht en de efficiëntie van een multidisciplinaire aanpak. Zo vormt ons centrum een open omgeving die zich leent tot casemanagement, vorming en educatie, projectinitiatieven én een grotere betrokkenheid  van de patiënt.

De huisartsenpraktijk blijft een eerstelijnscentrum met een belangrijke verantwoordelijkheid. Hij fungeert als een heel specifieke schakel binnen een coöperatief geheel. Dankzij dat samenwerkingsverband krijgt de individuele patiënt een optimale ondersteuning voor welzijn én gezondheid. Samen sterk: in team met de patiënt als partner.


Wat is gezondheid?

“Medisch Thuis” is een eerstelijnscentrum dat welzijn én gezondheid ondersteunt bij de individuele patiënt. Daarvoor werkt het samen in team met de patiënt als partner.

De definitie van “gezondheid” volgens de Wereldgezondheidsorganisatie luidt als volgt:

De afwezigheid van ziekte of van een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Volgt men die omschrijving, dan is bijna iedereen ziek. Wat dan weer de deur wijd openzet voor steeds meer zorg en medicalisering. Die kunnen echter nooit hun “gezondheidsdoel” bereiken.

Ons centrum vertrekt van de veel positievere visie op gezondheid die Machteld Huber voorstaat. Zij definieert gezondheid als:

Het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven.

Die holistische kijk op gezondheid is flexibeler, dynamischer en houdt rekening met de veerkracht van mensen. Ook al heeft iemand een ziekte, toch kan hij of zij gezond zijn. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Wat dat “meer” kan zijn varieert volgens de individuele creativiteit.


Onze doelstellingen?

 • kwaliteitsvolle zorg gestoeld op wetenschappelijk bewijsmateriaal
 • betaalbaar en toegankelijk
 • optimaal de veerkracht van de patiënt aanwenden
 • multidisciplinaire aanpak
 • rekening houden met diverse invalshoeken en perspectieven bij het aanpakken van een probleem

In essentie beoogt ons centrum een geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid. Managen is een sleutelwoord bij het leveren van gezondheidsdiensten. Gezondheidspromotie, diagnose, behandeling, permanente opvolging, re-integratie, palliatieve zorg … Dat alles moet naadloos op mekaar afgestemd zijn, op de verschillende niveaus, op de verschillende plaatsen (thuis, kliniek, school, werkomgeving…) en afgestemd op de behoeften van de patiënt.

Op die manier winnen we aan efficiëntie en kunnen we het kostenplaatje drastisch reduceren. Bovendien voorkomen we de schadelijke gevolgen van een puur somatische medicalisering.

Wat zijn onze strategieën?

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet min.

 • vergrijzing
 • vereenzaming
 • burn-out
 • depressie
 • zelfdoding
 • opvoedingsproblemen
 • chronische zorg

Een strikt somatische medicalisering biedt daarop beslist geen afdoend antwoord. Pilletjes, operaties, langdurige arbeidsongeschiktheid etc. zijn geen oplossingen. Meer nog, ze riskeren mensen verder weg te voeren van hun eigen veerkracht en buiten de maatschappij te plaatsen. Ons centrum staat voor een rigoureus andere aanpak. De krachtlijnen vind je hieronder.


Het resultaat van deze aanpak?

Een aangepast en uniek organisatiemodel,  gestoeld op een aantal onmisbare pijlers, elementaire bouwstenen binnen de (vernieuwde kijk op) gezondheidszorg.

 • aandacht voor het psychosociale welzijn 
 • een multidisciplinaire aanpak
 • preventie van somatische en psychosociale problemen 
 • een vlotte doorstroming, communicatie en samenwerking met de tweede en de derde lijn

 

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x