Visie

Welkom bij het multidisciplinair eerstelijnscentrum Medisch Thuis.

Die naam staat meteen voor onze visie waarbij gezondheid en welzijn, optimaal geïntegreerd, zo laagdrempelig mogelijk aan patiënten worden aangereikt zodat we kunnen samenwerken in een huis waar patiënten en zorgverleners zich medisch thuis voelen.

Ons centrum biedt plaats aan een huisartsenpraktijk, een multidisciplinair team, een podologiepraktijk en een medische fitness, met mogelijkheid tot revalidatie en sportmedische keuring voor recreatieve sporters.

Alle partners binnen dit centrum engageren zich om te werken volgens de visie van Machteld Huber en de positieve gezondheidsdefinitie waar ze voor staat nl. “het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven”.

De artsen werken in een forfaitair systeem, waardoor zij taken kunnen delegeren naar secretaresses, verpleegkundigen en zorgkundigen, en op die manier tijd en ruimte creëren om hun dossiers optimaal uit te werken wat chronische zorgtrajecten betreft, alsook preventie, vroegtijdige zorgplanning enz, in samenspraak met de patiënt. Zij baseren zich hierbij op de meest recente wetenschappelijke en evidence based ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde.

Het multidisciplinaire team heeft beschikking over vier praktijkruimtes in het centrum, waarbij zij zich inzetten om de patiënt maximaal te ondersteunen en hun veerkracht te vergroten. Momenteel bestaat dit team uit coaches, psychologen, opvoedkundigen, tabakoloog, pijntherapeut, hypnotherapeut, logopedist, orthopedagogen, bewegingscoach, vroedvrouw… waarbij inter- en multidisciplinair overleg wordt aangemoedigd. Dit zorgt niet alleen voor kruisbestuiving in kennis en kunde, maar ook voor een individueel afgestemde begeleiding van de patiënt waarbij telkens gepoogd wordt om de meest geschikte hulpverlener op een aangewezen moment bij de patiënt te betrekken. Hierdoor wordt de begeleiding van de patiënt in de diepte en de breedte uitgewerkt, volgens zijn individuele toestand en nood. Dit verhoogt sterk de efficiëntie van de begeleiding.

Daarnaast is er een fitnesszaal voor sportmedische begeleiding van patiënten met fibromyalgie, chronische vermoeidheid, diabetes, core instability of individuele begeleiding in beweging. Hier kunnen ook recreatieve sporters opgevolgd en begeleid worden door een sportarts, bewegingscoach en podoloog. Er is ook een polyvalente ruimte waar we allerhande technieken o.a. hartcoherentie ademhaling, yoga, kunnen aanleren voor stress en angstbehandeling. De ruimte kan verder ook gebruikt worden voor diverse (wetenschappelijk onderbouwde) workshops en bewegingsaanbod zoals o.a. mindfulness, pilates en Wobbelturnen. De aanwezigheid van een podologiepraktijk is een waardevolle aanwinst, enerzijds om de sporters te ondersteunen, anderzijds om ook blessures en wonden te voorkomen bij mensen met onderliggende voetproblemen.

Eén van de doelstellingen binnen het eerstelijnscentrum, rekening houdend met de positieve gezondheidsdefinitie, is het uitwerken van multidisciplinaire zorgtrajecten rond de patiënt.

Zo is er een Lifestyletraject met focus op een gezonde geest in een gezond lichaam, dat multidisciplinair wordt begeleid door een arts, coach, diëtist, kinesist en een yogabegeleider. Gedurende meerdere maanden wordt hier een groepje van een vijftal mensen quasi wekelijks begeleid, live of online, met als doel ondersteuning bij lifestyle verbetering.

Een ander project, dat reeds meerdere malen gerealiseerd werd, samen met de gemeentelijke diensten is Gezond op leeftijd. Daarbij wordt getracht om mensen boven 70 jaar zo zelfredzaam mogelijk te houden via informatie, praktische tips, begeleiding door ergotherapeut/kinesist (valpreventie) diëtist (haalbare en juiste voeding voor alleenstaande op leeftijd), podoloog (aandacht voor goed schoeisel, voetverzorging), notarieel jurist (zorgvolmacht), sociaal verpleegkundige (financiële tegemoetkomingen), coach (eenzaamheid), psychotherapeute (ziekte- en rouwverwerking, meditatietechnieken) enz.

Daarnaast organiseren we ook het Traject diabetes waarbij mensen met diabetes type 2 worden begeleid en aanleren hoe ze de complicaties van diabetes op korte en lange termijn kunnen beperken. Het zorgtraject Tinnitus biedt handvaten om de diagnose te kunnen verwerken en te leren leven met tinnitus.

Daarnaast staan het Fibromyalgie traject en het Rookstoptraject in de startblokken en in de toekomst willen we graag een aantal trajecten deels in groep begeleiden, bv onco-revalidatie. Ook kunnen onderdelen van zwangerschapsbegeleiding, burn- outbegeleiding in kleine groepjes plaatsvinden indien de patiënt dit wenst. Daardoor kan de patiënt ook ondersteund worden door de positieve kracht van de groepsdynamiek.

De vernieuwing door deze multidisciplinaire aanpak in kleine groepen, situeert zich in het combineren van goede informatie door professionals, op een erg laagdrempelige manier, en vanuit verschillende expertises, aan een groepje patiënten die zich in dezelfde/herkenbare situatie bevinden. Dit creëert meteen verbondenheid en werkt ondersteunend door het uitbreiden van sociale contacten en het gevoel niet alleen te staan met een bepaalde problematiek.

Hierdoor vergroot de veerkracht van mensen en geraken ze uit een negatieve spiraal. Ook is het van belang de hulp voldoende in de tijd te spreiden zodat een andere levensstijl kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Maar ook het zoeken naar de meest optimale begeleiding van de individuele patiënt, waarbij verschillende zorgprofessionals samen in team de beste ondersteuning geven en de efficiëntie en daardoor de kost zo goed mogelijk bewaken, leidt tot een veel breder en diepere aanpak dan een individuele begeleiding. De patiënt voelt zich omringd door professionals die klaar staan om hun expertise en inzet maximaal te gebruiken, in onderling overleg in team.

Daarom willen we onze samenwerking graag nog uitbreiden door ook partners buiten het centrum nog meer te betrekken bij de begeleiding van de patiënt vb OCMW, VDAB, CLB, opvoedingswinkel, arbeidsgeneesheer, controlerend geneesheer enz.

Uiteraard willen we ook trachten om de communicatie, efficiëntie in samenwerking te verbeteren met de tweede en de derde lijn, waarbij we overtuigd zijn dat onze aanpak een waardevolle aanvulling kan zijn.

Om dit overleg met zowel interne als externe partners zo efficiënt mogelijk te organiseren, is de digitale uitbouw binnen ons centrum van heel groot belang. Hierin investeren we dan ook sterk.

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier niet alleen de best mogelijke, strikt wetenschappelijk onderbouwde huisartsgeneeskunde kunnen aanbieden waarbij de patiënt als verantwoordelijke partner voor zijn gezondheid zo sterk mogelijk betrokken wordt, maar ook, dat we, door het herstellen van de veerkracht van een patiënt, een antwoord kunnen bieden aan veel van de huidige problematieken zoals burn-out, depressie, opvoedingsproblemen, eenzaamheid, psychosociale problemen, veroudering, psychosomatische klachten waarbij we de nadelen vermijden van een heel sterke medische somatisering van veel problemen met oplopende kosten en steeds zwakkere patiënten die uiteindelijk buiten de maatschappij dreigen te vallen.

Daarom willen we met ons centrum in alle openheid ook fungeren als pilootproject en door verder overleg en discussie met geïnteresseerde instanties verder groeien op de meest optimale manier.

We willen benadrukken dat alle behandelingen die plaatsvinden in het eerstelijnscentrum als doelstelling moeten hebben dat ze de patiënt ondersteunen, begeleiden en hun zelfredzaamheid vergroten net als hun functionaliteit in de maatschappij en het opnemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. Commerciële doeleinden of behandelingen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd, worden hier niet getolereerd.

We willen dan ook met de samenwerkende eerstelijnswerkers een coöperatieve vennootschap oprichten, waarbij iedereen die deze visie deelt en in het centrum werkt, meehelpt om deze visie verder te zetten en te verdiepen en een helper wordt in het hele systeem op een evenwaardige manier.

De inkomsten uit diensten en vergoedingen van de vennootschap ‘Multidisciplinair Eerstelijnscentrum Medisch Thuis’ hebben als doel de reële onkosten marktconform te dragen, en dienen niet ter verrijking zonder meer van de vennoten.

Dr An Weerts voor Multidisciplinair Centrum Medisch Thuis en Medisch Huis ’t Rondpunt, Laakdal

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x