MEDISCH THUIS

cognitieve oplossingsgerichte systeemtherapie

Klinkt dat je als "Chinees" in de oren?
Dan helpen de volgende vragen en antwoorden je alvast om een en ander te begrijpen.

Wat betekent cognitief?

Binnen de psychologie en psychotherapie wordt dat woord gebruikt om aan te geven dat iets betrekking heeft op "het kennen", "het kenvermogen".

Wat wordt hier bedoeld met "systeem"?

De term wordt gebruikt om het sociale netwerk aan te geven waarbinnen elke mens leeft. Het gaat om mensen die we kennen. Mensen met wie we een band hebben. Het is duidelijk dat we als individu functioneren binnen verschillende systemen. We sommen er een paar op.

 • thuis: ouders, broers, zussen, grootouders ...
 • eigen gezin: partner, eventueel kinderen en kleinkinderen ...
 • werk: collega's, werkgever ...
 • school: leerkrachten, directie, leerlingen ...
 • kennissen - en vriendenkring
 • ...

Hoe kan een systeem of kunnen systemen mij in de problemen brengen?

In al die verschillende systemen hebben we contact met elkaar en beïnvloeden we mekaar. Er ontstaan gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen vanuit een wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Omdat die interactie een complex gebeuren is, kunnen er problemen optreden, zeg maar "communicatiestoringen". 

Die problemen resulteren in wat men een "symptoomgedrag" noemt.
Het kan bijvoorbeeld gaan om

 • stress
 • depressie
 • angst
 • agressie
 • relatieproblemen
 • opvoedingsproblemen
 • ...

Hoe kom ik uit dat problematische gedrag?

Om tot oplossingen te komen, gaan therapeut en cliënt eigenlijk de weg terug.
Zoeken naar de betekenis van het gedrag toont de weg naar de oplossing. Naar meer harmonie en balans.

Als oplossingsgerichte therapeute ga ik dus niet in de eerste plaats het probleem "analyseren".
Wel ga ik met jou op zoek naar oplossingen binnen jouw unieke context van wensen en verwachtingen.

Samen kijken we naar de realiteit.
We focussen op het vinden van patronen die wellicht de problemen veroorzaken.
Ik reik je handvaten aan om op een constructieve manier met je problemen om te gaan.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x