ZORGTRAJECTEN

Naar een gezonde levensstijl

LIFESTYLE TRAJECTHuisartsengroep Meerlaar trekt voluit de kaart van Positieve Gezondheid. Hierin staat een betekenisvol leven centraal. Wij vragen je wat je zélf het liefst wil veranderen en ook waarom. We gaan samen met jou in dialoog en werken stap voor stap, met behulp van verschillende paramedici, toe naar een gezonder en positiever leven.


 • Lees meer
Lees meer

Zorgtrajecten zijn ontstaan als resultaat op een nieuwe visie van gezondheid, namelijk positieve gezondheid. Deze term werd in het leven geroepen door Machteld Huber.

Binnen het zorgtraject Lifestyle worden er diverse mogelijkheden aangeboden. Het is een multidisciplinair pakket dat inspeelt op de 6 levensdomeinen die je terug vindt in het web van gezondheid.

Er worden hoofdzakelijk groepssessies voorzien. Jijzelf hebt een belangrijke rol in de regie hiervan. De concrete invulling van de sessies, gekoppeld aan de levensdomeinen, vind je verder in deze bundel. Er wordt per discipline ook weergegeven wat de doelen zijn en welke interessante literatuur er nog bestaat over deze inhouden.

Bij deelname aan het project krijg je een infomap, met hierin informatie over wat je mag verwachten van de verschillende paramedici. Er zitten ook praktische documenten in zoals het contract en het GDPR – document. Verder vind je er ook de kalender terug van de groepssessies. Het web van gezondheid wordt er kort toegelicht en er is ook een evaluatieformulier voorzien dat je tijdens de bespreking op het einde van het traject ingevuld kan afgeven.

Na het doorlopen van het traject bieden we ook een zomerevent aan. Tijdens dit event blikken we informeel terug op het traject en plannen we verder naar de toekomst. We stellen het vervolgtraject voor en starten opnieuw een startende groep op. Na het traject word je ook nog verder online gecoacht. Praktische info hierover wordt tijdens de sessies bezorgd.

Positieve gezondheid volgens Machteld Huber

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

In deze visie is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO).

Zes dimensies van gezondheid:

Huber onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

 • lichaamsfuncties:
  medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie
 • mentale functies en -beleving:
  cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht
 • spiritueel/existentiële dimensie:
  zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie
 • kwaliteit van leven:
  kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans
 • sociaal maatschappelijke participatie:
  sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk
 • dagelijks functioneren:
  basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.

Dit instrument wordt uitgelegd tijdens de eerste coachingssessie. Het geeft je een belangrijke informatie over je gezondheidswelzijn op dit moment. Aan het einde van het lifestyletraject kijken we welk groeiproces je tijdens het traject hebt doorlopen.


In samenwerking met de gemeente Laakdal

HOE WERKT POSITIEVE GEZONDHEID

DOE ZELF DE TEST

Naar een gezonde levensstijl

GEZOND OP LEEFTIJDBij medisch huis ‘t Rondpunt zijn wij heel actief op het vlak van preventieve geneeskunde.
Eén van de projecten die we  hebben uitgewerkt is ‘gezond op leeftijd’. Hierbij proberen we ervoor te zorgen dat onze ouderen zo lang mogelijk in een goede gezondheid kunnen thuisblijven. Om tegemoet te kunnen komen aan deze uitdaging en een kwalitatieve opvolging te garanderen, zijn we aan de slag gegaan met een zorgpakket op maat voor onze oudere patiënten.


 • Lees meer
Lees meer

Dit project heeft vorig jaar reeds een keer gelopen in onze praktijk. Het was een succeservaring en deze willen we graag delen met alle mensen. Het project heeft ook een mooie subsidie gekregen van de Koning Boudewijnstichting, fonds Daniël De Coninck.

Het project bestaat uit 2 delen: een individueel deel en een groepsluik. Bij het individueel deel komt u bij de verpleegkundige. Zij overloopt samen met u een vragenlijst en kijkt zo na of u nog extra ondersteuning nodig hebt om uw zelfredzaamheid te verhogen.

Het groepsluik bestaat uit 10 sessies. Deze zijn er allemaal op gericht om u zelfredzamer, sterker te maken. Het zijn zeer diverse sessies die begeleid worden door een multidisciplinair team: een kinesist, een diëtist, een ergotherapeute, een podoloog, een coach, …  Wekelijks wordt er in groep samengekomen rond een bepaald thema, onder andere: coördinatie en co, simpel soepel, calciumrijke dessertjes, simpel koken, omgaan met eenzaamheid, informatie over het zorgvolmachtformulier, de praktijk van het dagelijkse leven, goed schoeisel en voetverzorging, …

Tijdens de groepssessies is er ook een pauze voorzien met een hapje en een drankje, waarbij je gezellig kan bijpraten met mensen die je niet kent. Het doorbreekt het sociaal isolement en het is een aangename manier om andere mensen te leren kennen.

Momenteel zijn de workshops georganiseerd op donderdagnamiddag. Door de coronacrisis hebben we de groepssessies moeten onderbreken. Zodra groepssessies voor deze doelgroep opnieuw zijn toegestaan, worden ze opnieuw opgestart.

We organiseren de groepssessies momenteel in het lokaal dienstencentrum van de gemeente Laakdal. Voor  1 groepssessie betaalt u 2 euro, inclusief een hapje en een drankje.

Het is de bedoeling dat mensen alle workshops volgen. Het creëert een groepsgeest waarbij er nieuwe vriendschappen gesmeed worden en oude vriendschappen nieuw leven ingeblazen krijgen. Bovendien worden  er telkens nieuwe topics aangeboord, en blijft het interessant.

Natuurlijk is het geen ramp als iemand door omstandigheden een workshop moet missen…

Door de subsidie van de Koning Boudewijnstichting, fonds Daniël de Coninck, is er ook de mogelijkheid om een individueel traject te volgen bij een ergotherapeute. Zij komt bij u op huisbezoek, evalueert de woning naar verhoogde zelfredzaamheid, valpreventie, … en zij stelt voor u een verbeterplan op. Dit komt ze bij u persoonlijk toelichten en dan kan u zelf beslissen wat u met haar adviezen doet.


FOLDER


In samenwerking met het lokaal dienstencentrum van de gemeente Laakdal

In samenwerking met de gemeente Laakdal
Project gerealiseerd met de steun van Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Vind je ritme terug

BURNOUT TRAJECT


Huisartsengroep Meerlaar trekt voluit de kaart van Positieve Gezondheid. Hierin staat een betekenisvol leven centraal. We omringen je graag vanuit verschillende disciplines om samen te werken aan jouw weerbaarheid.


MAAK EEN AFSPRAAK
Maak er werk van

ROOKSTOP TRAJECT


Gedurende de periode van het zorgtraject rookstop krijg je ondersteuning vanuit verschillende invalshoeken, zo is je slaagkans op een succesvolle rookstop veel groter dan wanneer het alleen probeert.


MAAK EEN AFSPRAAK


Medisch Huis 't Rondpunt trekt voluit de kaart van Positieve Gezondheid.

Geplande evenementen of workshops