VISIE


Waar wij voor staan

ONZE WAARDEN


HUISELIJK

‘Medisch (t)Huis’ is er voor u. Een plek waar je welkom bent met al je lichamelijke, mentale en sociale problemen. Er wordt naar u geluisterd.


OPTIMALE ZORG

Niet alle klachten zijn te verhelpen met een voorschrift voor medicatie. Soms kan medicatie helemaal niets doen. Maar samen met u kijkt een team van experten hoe u dan wél beter kunt functioneren.


JUISTE ONDERSTEUNING

Het is niet omdat u ziek bent of herstelt van een ziekte dat u niet meer zinvol kunt functioneren in de maatschappij. Heel vaak helpt een juiste ondersteuning (lichamelijk, psychisch of sociaal) u positief verder.


PATIËNT ALS PARTNER

In ons centrum bent u een volwaardige gesprekspartner met wie ons team graag samen kijkt welk traject, welke aanpak, welke zorg u het best verder op weg kan helpen.


IN TEAM

Uiteraard kunt u bij de huisarts terecht voor een goede medische verzorging en begeleiding. Maar uw huisarts werkt samen met een team van deskundigen uit heel diverse zorggebieden. Zo zijn er verpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, tabakologen, psychiaters, psychologen, bewegingstherapeuten etc. Soms kan een samenwerking met de school, het CLB, de werkgever, de VDAB etc. wenselijk zijn.


EIGEN VEERKRACHT

‘Medisch (t)Huis’ gelooft in de veerkracht van elke patiënt. Hoe moeilijk de situatie ook lijkt, hier kunt u terecht bij een team dat u helpt om uw eigen veerkracht te ontwikkelen. Samen met u zoekt het team naar de mogelijkheden die u het best op weg kunnen helpen.Voor zorgverleners

VISIE – ACHTERGRONDWhat’s in a name?


De naam van ons centrum – ‘Medisch (t)Huis’ – vat perfect onze visie en onze betrachting samen: een huiselijke en toegankelijke plek creëren voor patiënt en zorgverlener.

Ons opzet is geslaagd, als mensen vanuit hun fysieke, mentale en sociale welbevinden hun eigen plaats binnen de maatschappij kunnen opnemen volgens hun mogelijkheden. Dat doen ze door hun eigen veerkracht te ontwikkelen, met de juiste ondersteuning en met de voor hen optimale gezondheid. Zo blijven ze actief i.p.v. door ziekte of psychosociale problemen niet meer te functioneren in onze maatschappij.

Daarom geloven we in de kracht en de efficiëntie van een multidisciplinaire aanpak. Zo vormt ons centrum een open omgeving die zich leent tot casemanagement, vorming en educatie, projectinitiatieven én een grotere betrokkenheid van de patiënt.

De huisartsenpraktijk blijft een eerstelijnscentrum met een belangrijke verantwoordelijkheid. Hij fungeert als een heel specifieke schakel binnen een coöperatief geheel. Dankzij dat samenwerkingsverband krijgt de individuele patiënt een optimale ondersteuning voor welzijn én gezondheid. Samen sterk: in team met de patiënt als partner.Wat is gezondheid?


‘Medisch (t)Huis’ is een eerstelijnscentrum dat welzijn én gezondheid ondersteunt bij de individuele patiënt. Daarvoor werkt het samen in team met de patiënt als partner.

De definitie van gezondheid volgens de Wereldgezondheidsorganisatie luidt als volgt:

De afwezigheid van ziekte of van een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Volgt men die omschrijving, dan is bijna iedereen ziek. Wat dan weer de deur wijd openzet voor steeds meer zorg en medicalisering. Die kunnen echter nooit hun “gezondheidsdoel” bereiken.

Ons centrum vertrekt van de veel positievere visie op gezondheid die Machteld Huber voorstaat. Zij definieert gezondheid als:

Het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven.

Die holistische kijk op gezondheid is flexibeler, dynamischer en houdt rekening met de veerkracht van mensen. Ook al heeft iemand een ziekte, toch kan hij of zij gezond zijn. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Wat dat “meer” kan zijn varieert volgens de individuele creativiteit.Doelstellingen


 • kwaliteitsvolle zorg gestoeld op wetenschappelijk bewijsmateriaal
 • betaalbaar en toegankelijk
 • optimaal de veerkracht van de patiënt aanwenden
 • multidisciplinaire aanpak
 • rekening houden met diverse invalshoeken en perspectieven bij het aanpakken van een probleem

In essentie beoogt ons centrum een geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid. Managen is een sleutelwoord bij het leveren van gezondheidsdiensten. Gezondheidspromotie, diagnose, behandeling, permanente opvolging, re-integratie, palliatieve zorg … Dat alles moet naadloos op mekaar afgestemd zijn, op de verschillende niveaus, op de verschillende plaatsen (thuis, kliniek, school, werkomgeving…) en afgestemd op de behoeften van de patiënt.

Op die manier winnen we aan efficiëntie en kunnen we het kostenplaatje drastisch reduceren. Bovendien voorkomen we de schadelijke gevolgen van een puur somatische medicalisering.

Strategieën


De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet min.

 • vergrijzing
 • vereenzaming
 • burn-out
 • depressie
 • zelfdoding
 • opvoedingsproblemen
 • chronische zorg

Een strikt somatische medicalisering biedt daarop beslist geen afdoend antwoord. Pilletjes, operaties, langdurige arbeidsongeschiktheid etc. zijn geen oplossingen. Meer nog, ze riskeren mensen verder weg te voeren van hun eigen veerkracht en buiten de maatschappij te plaatsen. Ons centrum staat voor een rigoureus andere aanpak.


 • Verbondenheid, als bron van energie
  Verbondenheid tussen de gezondheidswerkers onderling, tussen de gezondheidswerkers en de patiënten én tussen de patiënten onderling is van onschatbare waarde.
  Als mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen; als ze kunnen geven en ontvangen zonder daarbij te oordelen of beoordeeld te worden; als ze steun en kracht ontlenen aan die onderlinge relatie(s); dan is er sprake van verbondenheid en dat is een ongelofelijke bron van energie.
 • Preventie
  Die gebeurt in samenspraak met de patiënt als verantwoordelijke partner.
 • Veerkracht van de patiënt is van kapitaal belang
  In team op zoek gaan naar de veerkracht van elke individuele patiënt en die stimuleren vormt een essentieel onderdeel van onze aanpak.
 • Efficiënt gebruikmaken van het hulpverleningsaanbod
  Nutteloze onderzoeken, medicatie etc. worden vermeden.
 • Zorgpaden ontwikkelen
  • Rond heel diverse topics.
   • ziektes als diabetes en nierinsufficiëntie
   • veranderen van levensstijl
   • opvoedingsbegeleiding
   • preventie van burn-out
   • betere balans gezin-werk
   • activeren van mensen op de werkvloer binnen hun eigen mogelijkheden
  • Er moet groei mogelijk zijn in de breedte en in de diepte van de preventieve gezondheidszorg.
   • de zorgpaden moeten over een voldoende lange tijd lopen
   • ze moeten zo laagdrempelig mogelijk binnen het dagelijkse leven van een patiënt of een gezin voelbaar zijn
  • Zorgpaden vereisen een samenwerking met andere partners. Elke huisartsenpraktijk kan in dat netwerk een belangrijke spilfiguur zijn als partner tussen de andere partners.
    • scholen
    • CLB
    • opvoedingswinkels
    • VDAB
    • controlerende geneesheer
    • werkgever
 • Technologische vernieuwingen implementeren
 • Gezamenlijke doelstellingen formuleren
 • Processen op elkaar afstemmen
 • Interprofessionele communicatie

Zorginnovatie ligt dus in een geïntegreerde zorg. Die moet ons helpen om de enorme uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden. Technologische vooruitgang is slechte één schakel in de keten en wellicht zelfs de makkelijkste om te implementeren. Van doorslaggevender belang zijn de gezamenlijke doelstellingen, het afstemmen van de processen en de interprofessionele communicatie.Het resultaat is een aangepast en uniek organisatiemodel


Dat organisatiemodel is gestoeld op een aantal onmisbare pijlers, elementaire bouwstenen binnen de (vernieuwde kijk op) gezondheidszorg.

  • aandacht voor het psychosociale welzijn
  • een multidisciplinaire aanpak
  • preventie van somatische en psychosociale problemen
  • een vlotte doorstroming, communicatie en samenwerking met de tweede en de derde lijn
  • een goede zorgoverdracht buiten de werkuren tussen alle professionelen
  • een goede balans tussen gezin en werk voor alle hulpverleners
  • een kwalitatief sterk opleidingssysteem binnen de werkuren

In een notendop?
Het gaat dus om een coöperatief samenwerkingsmodel in een medisch huis waar iedereen zich medisch thuis voelt. Binnen dat netwerk fungeert een huisartsenpraktijk als één van de vele partners.


Medisch Huis 't Rondpunt trekt voluit de kaart van Positieve Gezondheid.

Geplande evenementen of workshops