MEDISCH THUIS

Strategie voor secundair onderwijs.

De risico-indeling van contacten gebeurt volgens de algemene richtlijnen voor volwassenen.

Een hoogrisicocontact is in hoofdzaak een persoon met een gecumuleerde contacttijd over een dag van minstens 15 minuten binnen een afstand van minder dan 1,5 m  (face-to-face) Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in een gesprek of door fysiek contact, waarbij er geen mondmasker gedragen werd dat mond en neus bedekte. Dat zijn bijvoorbeeld vrienden met wie men samen gegeten heeft en geen afstand heeft gehouden. De maatregelen voor hoogrisicocontacten gelden.

Een laagrisicocontact is iedereen die zich in dezelfde gesloten kamer/omgeving bevond als het COVID-19-geval, maar zonder cumulatieve contacttijd gedurende ten minste 15 minuten binnen een afstand van minder dan 1,5 m. Dat geldt voor de leerkrachten en klasgenoten/andere vrienden.

  • Als er een blootstelling was van meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m, maar waarbij gedurende de hele tijd een masker over mond en neus gedragen werd door beide partijen, wordt dit beschouwd als een laagrisicocontact. Personen met een laag risico mogen verder naar school gaan en hun gebruikelijke activiteiten verderzetten, maar moeten contact vermijden met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte (bv. grootouders).
  • Indien onder de hoogrisicocontacten een andere leerling positief test (al dan niet met symptomen), wordt die leerling ook een indexgeval en doorloopt men nogmaals het contactopvolgingsproces. De klas moet niet in zijn geheel in quarantaine geplaatst worden.
  • Als echter een tweede positief geval in de klas geen hoogrisicocontact is van het eerste indexgeval, moet men buiten de klas zoeken naar een andere mogelijke bron van overdracht tussen die twee gevallen. Als men geen andere mogelijke bron vindt buiten de klas, wordt de hele klas in quarantaine geplaatst.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x