MEDISCH THUIS

Peggy als systeemcoach

Een systeemcoach pakt de problemen aan via de context (de omgeving) waarbinnen jij als individu functioneert. Denk maar aan je relatie, je gezin, je werkplek ...

Wat is een systeem binnen systeemcoaching?

Elke context waarbinnen een individu functioneert wordt gezien als een systeem.
Voorbeelden van systemen zijn: de relatie, het gezin, de werksituatie, de sportclub, de hobbyvereniging...
Binnen elk systeem zijn er voortdurend onderlinge interacties (wisselwerkingen). Een continue communicatie, zeg maar. Die kan volgens een bepaald patroon verlopen en zo zorgen voor problemen. Een systeemcoach probeert in te grijpen op die communicatie.

Communicatie is zo ruim. Wat betekent het voor een systeemcoach?

Een systeemcoach gaat uit  van de vijf communicatie-axioma's die de psycholoog Paul Watzlawick formuleerde. Een axioma is een uitspraak die men aanneemt (zonder dat bewijs nodig is).

 1. Het is onmogelijk om niet te communiceren.
  Zelfs als je zwijgt, vertelt je gedrag een eigen verhaal.
 2. Communicatie heeft een inhoudsaspect én een relatieaspect.
  Bv. Een leerkracht zegt aan een leerling: "Je moet je huiswerk morgen indienen."
  Inhoudelijk: je moet zorgen dat je tegen morgen klaar bent met je huistaak, zodat je ze kunt indienen.
  Relationeel: ik ben je leerkracht en mag je dus zeggen wat jij als leerling moet doen.
  Die relatie is dus heel belangrijk in de communicatie tussen mensen.
 3. Mensen leggen een interpunctie in hun communicatie. En neen, het gaat hier niet om het gebruik van leestekens! Met interpunctie bedoelt Watzlawick "de waarden die iemand erop nahoudt". Heel vaak zorgt dat voor conflictsituaties.
  Bv. Een koppel plant een reisje. Een weekje naar Frankrijk. De man wil een gîte huren. De vrouw wil graag op hotel. De man staat thuis nooit aan de kookpot en vindt een gîte dus best oké. Zelf koken, dat is een stuk goedkoper. Voor de vrouw is op reis gaan nu net even een week niet moeten denken aan koken, lekker voetjes onder tafel. Ze hebben dus een andere invulling (interpunctie) van "op reis gaan".
 4. Communicatie gebeurt digitaal en analoog.
  Digitaal is de gesproken of geschreven taal of de officiële gebarentaal.
  Analoog is wat de digitale communicatie ondersteunt: lichaamstaal en intonatie. Het gaat hier dus om het non-verbale. Dat drukt uit hoe we ons voelen en onderstreept wat we willen zeggen.
  Ook hier kunnen er dus stoorzenders zijn.
  Bv. Iemand lacht op het "verkeerde moment". Dat kan verkeerd worden geïnterpreteerd.
 5. Communicatie is symmetrisch of complementair.
  Wie is de leider? Wie volgt? Alles hangt hier af van de soort relatie. Is die op gelijkheid gebaseerd of op verschil?
  Je kunt verschillen proberen weg te nemen in de communicatie, als je overeenstemming wilt bereiken (symmetrie).
  Je kunt ook juist de nadruk leggen op de verschillen. Zo kun je tot inzichten komen, kun je leren of kun je mekaar aanvullen. (complementair)
  Beide vormen zijn nodig om een succesvolle communicatie te hebben.

Een systeemcoach werkt o.m. met "opstellingen". Maar wat is een opstelling?

Een opstelling is als het ware de creatie van een scène (zoals bij een toneel).
Daarbij krijgt b.v. het gezin in kwestie de kans om te tonen hoe de interacties thuis verlopen.
De coach begeleidt en stelt vragen.
Daardoor ontstaat er meer inzicht in de communicatiepatronen.
Men krijgt de kans om uit de vastgeroeste gewoontes los te komen.

Lichaamswerk is een belangrijk element binnen systeemcoachen. Maar wat wordt daarmee bedoeld?

WAT?

Lichaamswerk is een methode die gericht is op de ervaring van je lichaam.
Het uitgangspunt is dus je lichaam. De systeemcoach vertrekt van wat je lichaam vertelt.
Van daaruit ondersteunt hij/zij jou in je emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling.
Of zal hij/zij jou helpen een dieperliggende problematiek te verwerken.

De stamvader van alle lichaamsgerichte therapieën is Wilhelm Reich. Al in de jaren dertig beschreef hij hoe energie zich vastzet in het lichaam door emotionele spanningen. Sindsdien zijn de inzichten en technieken steeds meer verfijnd en wetenschappelijk onderbouwd.

DOEL?

Wat is het ultieme doel van lichaamswerk? Dat je weer leert luisteren naar wat er in je leeft. Dat je vanuit je authentieke zelf in het leven gaat staan. Het is de sleutel tot je levensenergie.

Je wordt je bewust dat fysieke ervaringen in je lichaam corresponderen met bepaalde emoties en/of gedachtepatronen. Hoe groter die bewustwording, hoe meer je in contact komt met wie je in wezen bent. Zo kom je je ware zelf op het spoor.

Je krijgt voeling met je innerlijke kracht.
Je durft vertrouwen op je eigen gevoelens en je intuïtie.
Je leven krijgt weer kleur.

HOE DOE JE DAT?

 • Gerichte lichaamsoefeningen en ademtechnieken leren je weer “voelen”.
  Je wordt je bewust van je lichaam, je gevoelens, je emoties, je energie en je levenslust.
 • Een volgende stap is: “uiten wat je voelt en voelen wat je uit”.
  Die expressie van je gevoelens en je emoties gebeurt met je stem en met je hele lichaam. Ze werkt heel verrijkend. Ze verdiept ook het contact met de ander.
  Ze brengt rust en ontspanning in je lijf.
 • De laatste stap is: “alles wat je geleerd hebt een plaats geven in je dagelijkse leven”.
  Je kent nu je kwaliteiten en talenten.
  Je bent je ook bewust geworden van de manier waarop je die hebt afgeremd.
  Je kreeg inzicht in de patronen die je je eigen maakte.
  Je hebt nu de sleutel in handen om die patronen te doorbreken,
  om een nieuw gedrag te oefenen.

Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik?
Ik volg de stroom van mijn leven! Ik volg mijn pad! Ik vertrouw op mijn innerlijk kompas!

Voor wie kan een systeemcoach iets betekenen?

Zowel gezinnen, partners en individuen (kinderen én volwassenen) kunnen baat hebben bij een systemische aanpak. Peggy beperkt zich als systeemcoach in Medisch Thuis tot de begeleiding van de volwassenen.

volwassenen die kampen met onder meer

 • depressie
 • relatieproblemen
 • angst
 • burn-out
 • psychoseksuele problemen
 • agressie
 • alcoholproblemen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x