MEDISCH THUIS

methodieken

Afhankelijk van de situatie werk ik met verschillende methodieken.
Heel vaak is het een mix.
Hierna vind je de voornaamste.

Authentic Movement (AM)

De methode werd ontwikkeld door Mary Starks Whithouse.
De letterlijke vertaling luidt: authentieke beweging.

Het gaat erom je lichaam vrij, improviserend te laten bewegen.
Zo oefen je op een specifieke manier in het "loslaten" in beweging.
Je geeft je over aan de impulsen die je lichaam je geeft.

Op die manier versterk je je lichaamsbewustzijn en je lichaamsgevoel.
Die werkwijze heeft een positief effect op je zelfbeeld, je zelfvertrouwen en je zelfwaarde.


Laban Bartenieff Movement System (LBMS)

Het gaat om een bewegingskader dat Rudolf Laban opstelde.
Dat deed hij na een intense analyse van alle vormen van beweging (van dagdagelijks tot zeer specifiek).

Irmgard Bartenieff vulde dat kader aan voor het lichaamselement.
Bartenieff is kinesiste, docente, leerlinge van Laban, pionierster in het veld van danstherapie.

Bewegen volgens het LBMS-kader brengt het voelen (gevoelens), ademen, bewegen (lichaam) en denken ( geest) samen. Bewegen als één geheel staat centraal. Je leert je fysieke, unieke zelf herkennen en onderzoeken. Het gaat om de ervaring van de beweging.


Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Mindfulness is het zich bewust worden van veelal onbewuste patronen.
Het gaat om automatische patronen in denken, doen en voelen.
We namen ze over en leerden ze aan als kind.
Vaak laten we ons door die verhalen meeslepen.
Ze draaien doorgaans rond pijn uit het verleden en angst voor de toekomst.
Door ons bewust te worden van die mechanismen,
komt er meer vrijheid in ons denken, doen en voelen.
Je leert via mindfulness aanwezig te zijn in het hier en nu.

De MBSR-training van acht weken - in groep - werd in eerste instantie ontwikkeld voor ziekenhuispatiënten. Maar al jaren wordt ze inmiddels toegepast bij mensen met stress en burn-outklachten. Daarnaast wordt mindfulness steeds vaker ingezet bij algemene doelgroepen, zoals professionals en studenten.
Mindful in het leven staan is zinvol voor iedereen.


Movement with Touch and Sound

Movement with Touch and Sound is een specifieke benadering, ontwikkeld door Marian Lindkvist. Letterlijk vertaald staat het voor: beweging met aanraking en geluid.

Het is een non-verbale manier van werken.
De focus ligt daarbij op het instinctieve gebruik van beweging, aanraking en geluid
als fundamentele communicatievorm tussen therapeut en cliënt.

Sherborne-therapie

Het is een therapie die de persoonlijkheidsontwikkeling wil stimuleren via beweging.
Ze wordt vooral ingezet bij mensen met een mentale beperking
én bij behandeling van kinderen met autisme.
Vertrouwen en zelfvertrouwen ontwikkelen staan centraal.

De therapie wil vooral het bewustzijn van de eigen bewegingsmogelijkheden uitbreiden.
Het gaat daarbij zowel over de mogelijkheden binnen zichzelf, het eigen lichaam als over die naar anderen toe.

Dat bewustzijn kan de start betekenen van een betere controle, een beter evenwicht, een voorzichtig verkennen van de omgeving en een betere communicatie.
Dat leidt dan weer tot een groter zelfvertrouwen en meer geloof in de eigen mogelijkheden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x