MEDISCH THUIS

Je bent volledig gevaccineerd.

Voor volledig gevaccineerde hoogrisicocontacten zonder symptomen wordt geen systematische testing aanbevolen. Een infectie is echter niet uit te sluiten. Het is dan ook belangrijk om bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen gedurende 10 dagen na het hoogrisicocontact. Wat wil dat zeggen?

  • Steeds een mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten op het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
  • Steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • Deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is, kan niet.  (bv. restaurantbezoek) 
  • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.
  • Bij uitbraken in collectiviteiten kunnen de regionale gezondheidsinspecties beslissen om testen of quarantaine voor gevaccineerde personen uitzonderlijk toch te behouden, als de omstandigheden dat vereisen (bv. omwille van een grote en snel uitbreidende cluster).

Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) wordt evenmin quarantaine noch systematische testing aanbevolen. Wat moet je dan wel doen?

  • De afname van een zelftest wordt aanbevolen ten minste op dag 10 (einde isolatie + voorzichtigheidsperiode van het indexgeval). 
  • De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt tot 10 dagen na het laatste risicocontact. Dat zal dus zijn tot 20 dagen na het begin van symptomen van de indexpatiënt.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x