MEDISCH THUIS

Je bent deels gevaccineerd.

Deels gevaccineerde hoogrisicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan. Welke regels moet je volgen?

 • Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 4, op voorwaarde dat er tot en met dag 7 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat.
 • Bovendien moet je tot 10 dagen na het risicocontact een aantal regels respecteren.
  • In binnenruimtes buiten de eigen woning moet je steeds een mondmasker dragen. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten op het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
  • Je moet steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • Je mag niet deelnemen aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is. (bv. restaurantbezoek) 
  • Krijg je symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, dan moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.

Als bij één van de dagelijkse zelftesten een positief resultaat wordt vastgesteld, start de periode van isolatie.

 • Het positieve resultaat dient steeds bevestigd te worden met behulp van een PCR-test. 
 • Bij positieve PCR-test wordt de persoon beschouwd als een bevestigd geval van COVID-19 en dient contactopvolging gestart te worden.

Voor deels gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) wordt voor de quarantaine en testen geteld vanaf de eerste symptomen bij het indexgeval.

 •  Er dient sowieso een zelftest uitgevoerd worden op dag 10. 
 • De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt wel tot 10 dagen na het laatste risicocontact. Dat zal dus zijn tot 20 dagen na het begin van symptomen van de indexpatiënt.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x