Diabeteseducator

MARIEKE SCHROVEN


STEEDS OP AFSPRAAK
CONTACT INFO

Marieke biedt informatie en begeleiding op maat van de personen met diabetes type 2 die in aanmerking komen voor een voortraject of een zorgtraject diabetes.

Zorgtraject Diabetes

Wie komt in aanmerking voor een zorgtraject diabetes?

Personen met diabetes die op maximale orale medicatie staan OF die met 1 of 2 injecties insuline of incretinemimetica behandeld worden.

Iedereen die geïncludeerd is in een zorgtraject diabetes heeft jaarlijks recht op 5 sessies van 30 minuten diabeteseducatie. Eenmalig kunnen er 5 sessies extra gegeven worden per jaar. Deze sessies worden in samenspraak met de patiënt verdeeld over het ganse jaar.

Tijdens deze sessies worden volgende thema’s uitgelegd op maat van de patiënt:

 • Wat is diabetes?
 • Hypo- en hyperglycemie
 • Hoe neem ik mijn medicatie, wat zijn aandachtspunten?
 • Wat te doen als ik op reis ga?
 • Chronische complicaties opsporen en voorkomen
 • Hoe moet ik meten? Hoe moet ik spuiten?
 • Voeding, beweging en medicatie als hoeksteen van mijn behandeling
 • Rijbewijs

Voortraject diabetes

Wie komt in aanmerking voor diabeteseducatie in het voortraject diabetes?

De patiënt heeft recht tot extra terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat er een opvolging is in het voortraject en hij/zij behoort tot de subdoelgroep die beantwoordt aan volgende criteria:

 • Leeftijd 15-69 jaar
 • Cardiovasculaire risicofactor: obesitas (BMI > 30) en/of te hoge bloeddruk

Dit gebeurt op voorschrift van de huisarts. Je hebt recht op maximaal 4 educatiesessies gegeven door een diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinesist. De educatie kan zowel individueel als in groep plaatsvinden.

Tijdens deze sessie komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Informatie over de diabetes en levensstijl
 • Opvolging
 • Zelfmanagement


Medisch Huis 't Rondpunt trekt voluit de kaart van Positieve Gezondheid.

Geplande evenementen of workshops