MEDISCH THUIS

Greet Van Nylen

Je merkt dat ik hier even bovenaan sta samen met mijn collega's Christel, Lotte, Diane, Casper, Grietje en Evelien. Wij maken nochtans gewoon deel uit van het team van paramedici. Dat we toch even apart worden gezet, komt omdat we in duo zorgen voor een eerste kennismaking (een intake). Bij ons kun je terecht met je concrete hulpvraag. We luisteren naar jouw verhaal. Samen met jou tekenen we een traject uit dat je op weg kan zetten. En in aansluiting gaan we op zoek naar wie van ons team jou daarbij het best kan helpen. Alles gebeurt dus van bij het begin in overleg met jou!

Een intake hoeft je helemaal niet af te schrikken!

Het verkennende gesprek is heel laagdrempelig.
Het is precies de bedoeling dat jij je op je gemak voelt.
Heel wat mensen die bij ons aanklopten,
vertellen nadien hoe positief ze dat gesprek ervaren hebben.
Het was voor de meesten niet alleen enorm ondersteunend, maar het zette hen al op weg...

Medisch Thuis is uniek met die aanpak!

Na het intakegesprek kun je rekenen op een traject op maat.
Dat wordt volledig opgevolgd door één van de intakers.
Zo is iedereen die bij jouw traject betrokken is op de hoogte van
wat gebeurt, waarom, wanneer en door wie. Efficiënter kan het niet.

Ik ben Greet.
Binnen het team van Medisch Thuis werk ik als orthopedagogisch hulpverlener.

Ik krijg meestal ouders over de vloer die zich zorgen maken over hun kind of jongvolwassene. Zoon of dochter stelt een moeilijk of een verontrustend gedrag. Ouders hebben maar één vraag: “Hoe moet ik dat aanpakken?”

De ervaring leert mij dat het kind of de jongere met zijn gedrag wil duidelijk maken wat het met woorden niet (meer) gezegd krijgt. In mijn begeleiding staat dan ook één vraag centraal: “Wat wil het kind of de jongere ons echt vertellen met zijn gedrag?” Samen gaan we op zoek naar wat eigenlijk onderliggend speelt.

Op zoek naar een "andere taal"...

Op een creatieve manier ontdekken we wat er zich binnenin afspeelt. We zoeken naar een andere taal om de emoties te ventileren. Het kind of de jongere komt zo nieuwe, eigen mogelijkheden op het spoor. Dat stimuleert hen en vergroot het vertrouwen in zichzelf.

Verbinden, een sleutelwoord en een werkwoord in mijn aanpak.

Ik geloof dat de groei van een kind maar kan versterkt worden door het hele netwerk waarvan het deel uitmaakt daarbij te betrekken. Die verbinding loopt als een rode draad door mijn begeleiding. Zo is er de verbinding met de ouders. Maar het kan ook gaan om andere belangrijke personen uit de omgeving.

Ik geloof in de veerkracht van jongeren.


Specialisaties.

De voorbije jaren heb ik me gespecialiseerd in trauma, rouw en verlies. En dat mag je best in een brede zin interpreteren. Het kan gaan om heel diverse situaties. Zo bijvoorbeeld een echtscheiding, pesterijen, een verhuis, ziekte.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x