Om onze patiënten zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen helpen, kiezen wij ervoor om vanaf 1/07/2020 te werken binnen een forfaitair systeem.

FORFAITAIR SYSTEEM

In België bestaan twee financieringssystemen voor eerstelijnszorg:

1) de betaling per prestatie: hierbij wordt de huisarts of verpleegkundige betaald per geleverde verstrekking (bijvoorbeeld een huisbezoek, raadpleging, hechting van een wonde…).

2) de forfaitaire betaling: hierbij wordt aan de groep zorgverstrekkers een vast bedrag per ingeschreven patiënt uitbetaald per jaar om het even hoeveel keer die patiënt door de arts of verpleegkundige is behandeld. (artikel 52§1, wet van 14 juli 1994)


 • Waarom kiezen wij voor een forfaitair systeem?
 • Wij worden een forfaitaire praktijk – Wat betekent dit?
 • Wanneer zijn we bereikbaar?
 • Hoe werkt dit ’s avonds en in het weekend?
 • Wat als je als patiënt toch een andere arts of verpleegkundige consulteert voor je medische zorg?
 • In welke zone wordt mijn consult bij een andere huisarts niet terugbetaald?
 • Mag ik nog naar de specialist van mijn keuze als ik mij inschrijf bij Medisch Huis ‘t Rondpunt?
 • Wat met de paramedici?
 • Hoe moet je als patiënt je verpleegkundige zorg nu regelen?
 • Als u niets betaalt waar haalt een forfaitair centrum zijn middelen dan?
 • Doet elke mutualiteit mee aan dit forfaitaire systeem?
 • Moet ik betalen voor een Globaal Medisch Dossier (GMD)? Moet ik een abonnement betalen? Moet ik nog remgeld betalen?
 • Zijn er dingen waarvoor ik nog wel moet betalen?
 • Wat met labo-onderzoeken? Zijn deze ook gratis?
 • Kan ik gratis medicatie krijgen?
 • Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik kies voor het forfaitaire systeem? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?
 • Wat als je van huisarts wilt veranderen?
 • Kan ik mij inschrijven in Medisch Huis ‘t Rondpunt? Kan ik mij al inschrijven zonder dat ik ziek ben?
 • Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in Medisch Huis ‘t Rondpunt?
 • Wat doe ik als er in ons gezin een baby wordt geboren, wordt deze automatisch mee ingeschreven?
 • Wat moet ik doen als ik van adres of ziekenkas verander?
 • Wat als ik niet ben ingeschreven, maar ik heb snel verzorging nodig (vb hechting, gevallen, …) en kan niet terecht bij mijn eigen huisarts?
 • Ik woon de helft van het jaar in de buurt van Medisch Huis ‘t Rondpunt, en de andere helft van het jaar ergens anders. Kan ik mij inschrijven?
 • Zijn de huisartsen van Medisch Huis ’t Rondpunt geaccrediteerd?
 • Wat bij nood aan nazorg na een bezoek aan een specialist of na een ziekenhuisopname?
 • Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?
Waarom kiezen wij voor een forfaitair systeem?

Het forfaitair betalingssysteem laat toe ook tijd te besteden aan de ontwikkeling en de uitvoering van multidisciplinaire preventieve en gezondheidsbevorderende acties. De hulpverleners zijn immers financieel niet gebonden aan het feit of de patiënt al dan niet ziek is. Zij hebben er integendeel alle belang bij (ook financieel) om de patiënt zo gezond mogelijk te houden.

Er is een duidelijke visie op de eerstelijnsgezondheidszorg met veel aandacht voor overleg tussen de verschillende disciplines, in team, samen met de patiënt.

Het systeem biedt ook de mogelijkheid om intensief samen te werken met verpleegkundigen voor een aantal verzorgende en technische interventies (wondzorg, vaccinaties, ECG-afname, bloedafname enz). Ook het opzetten van specifieke zorgprogramma’s (onder andere diabetes, groepsvoorlichting, preventieve campagnes zoals voor griep enz) wordt eenvoudiger.

Wij worden een forfaitaire praktijk – Wat betekent dit?

Dit betekent dat, als u zich inschrijft in onze praktijk, u niet zelf moet betalen voor een consultatie of huisbezoek door onze huisartsen en verpleegkundigen. Wel moet uw aansluiting bij het ziekenfonds in orde zijn!

Het Medisch Huis ‘t Rondpunt, de mutualiteit en u gaan een contract met elkaar aan. U schrijft zich eenmalig in bij Medisch Huis ’t Rondpunt. (Eigenlijk i.p.v. het huidig globaal medisch dossier.) Dit is gratis. De inschrijving kan op uw vraag ook altijd weer worden stopgezet.

Er is een rechtstreekse afrekening tussen uw mutualiteit en Medisch Huis ‘t Rondpunt. U hoeft geen consultatie te betalen. U hoeft geen documenten naar de mutualiteit te brengen. U engageert zich om enkel de huisartsen en verpleegkundigen verbonden aan het Medisch Huis ’t Rondpunt als huisarts en als (thuis-)verpleegkundige te raadplegen.

Kinesitherapie behoort NIET tot deze overeenkomst. U kan blijven gaan naar uw kinesist van keuze!

Wanneer zijn we bereikbaar?

Wij zijn bereikbaar van maandagochtend 8u tot vrijdagavond 19u op ons centraal nummer: 013 / 66 66 55.

Hoe werkt dit ’s avonds en in het weekend?

Als u de huisarts van wacht consulteert voor een DRINGEND probleem, dan zal onze praktijk u het terugbetalingstarief terugbetalen. Kom dus zeker met uw getuigschrift bij ons langs nadien!

Wat als je als patiënt toch een andere arts of verpleegkundige consulteert voor je medische zorg?

Wanneer u een huisarts of verpleegkundige consulteert, die niet actief is in onze praktijk en dit tijdens de openingsuren van de praktijk, moet u dit ZELF betalen zonder tussenkomst van uw ziekenfonds. (Tenzij u bvb. op vakantie bent en te ver weg van huis om uw vaste praktijk te raadplegen.)

Dit geldt NIET voor ziekenhuizen, specialisten, tandartsen en kinesisten; bij deze consultaties betaalt het ziekenfonds u WEL terug (uitgezonderd het remgeld).

In welke zone wordt mijn consult bij een andere huisarts niet terugbetaald?

In een straal van 15km rond de praktijk (de zone binnen de rode cirkel op onderstaand kaartje) wordt je consult bij een andere huisarts niet terugbetaald. Dit omvat volgende gemeentes / deelgemeentes:

 • Laakdal (2430)
 • Meerhout (2450)
 • Tessenderlo (3980)
 • Westerlo (2260)
 • deelgemeenten van Beringen (3580): Beverlo, Paal, Tervant
 • deelgemeenten van Diest (3290): Deurne, Schaffen, Vleugt, Schoonaarde, Molenstede
 • deelgemeenten van Herselt (2230): Bergom, Blauberg, Snepkens
 • deelgemeente van Olen (2250): Geel-Olen-De-Heze
 • deelgemeenten van Ham (3945): Oostham, Genendijk, Genebos
 • Mol (2400) (uitzondering: Rauw, Postel en Wezel)
 • deelgemeenten van Geel (2440): Bel , Larum, Ten Aard, Oude Aard, Oosterlo, Winkelomheide
 • deelgemeenten van Scherpen-heuvel-Zichem (3270): Averbode, Okselaar
 • deelgemeenten van Balen (2490): Hoolst, Hulsen

Mag ik nog naar de specialist van mijn keuze als ik mij inschrijf bij Medisch Huis ‘t Rondpunt?

Jazeker! Wij werken samen met alle verschillende ziekenhuizen en specialisten in de omgeving. U bent volledig vrij te kiezen waar en door wie u bepaalde onderzoeken laat doen.

Wel vragen we eerst met ons te overleggen, in plaats van op eigen initiatief naar een specialist te gaan. Wist u trouwens dat u een hogere terugbetaling krijgt bij de specialist wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts meebrengt?

Wat met de paramedici?

Consultaties bij de paramedici moeten eveneens nog betaald worden door de patiënt zelf. U blijft vrij in uw keuze van paramedicus. Wij werken nauw samen met een aantal paramedici, maar u bent zeker niet verplicht om bij hen te komen.

Hoe moet je als patiënt je verpleegkundige zorg nu regelen?

In onze praktijk zullen verschillende verpleegkundigen aanwezig zijn. Indien u na een ziekenhuisopname of op vraag van een specialist/huisarts verpleegkundige zorgen nodig heeft, zal de praktijk dit voor u regelen. Ook dit moet u niet betalen.

U kan de verpleegkundige zorg, ook in het weekend, aanvragen via het centrale nummer 013 / 66 66 55.

Als u niets betaalt waar haalt een forfaitair centrum zijn middelen dan?

Het centrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dankzij deze vaste inkomsten hebben wij financiële zekerheid en kunnen wij werken aan optimale zorgen voor u, onze patiënt.

Doet elke mutualiteit mee aan dit forfaitaire systeem?

Ja. Alle mutualiteiten kennen dit systeem en zijn verplicht hieraan deel te nemen.

Moet ik betalen voor een Globaal Medisch Dossier (GMD)? Moet ik een abonnement betalen? Moet ik nog remgeld betalen?

Neen, zowel de inschrijving als de consultaties zijn volledig gratis. Door u bij Medisch Huis ’t Rondpunt  in te schrijven, verklaart u automatisch aan de mutualiteit dat onze praktijk uw medisch dossier beheert.

Zijn er dingen waarvoor ik nog wel moet betalen?

Voor sommige prestaties kan een kleine vergoeding worden gevraagd, bvb. voor het nemen van een uitstrijkje, tapen, oor uitspuiten etc. Dit is net dezelfde vergoeding als de vergoeding die in het prestatiesysteem wordt aangerekend.

Wat met labo-onderzoeken? Zijn deze ook gratis?

Labo-onderzoeken moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar uw thuisadres enkele weken nadat het onderzoek is gebeurd.

Kan ik gratis medicatie krijgen?

Kosten voor medicatie zijn NIET in de inschrijving inbegrepen. U blijft uw medicatie zelf betalen.

Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik kies voor het forfaitaire systeem? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?

U hoeft geen extra bijdrage te betalen aan uw mutualiteit. Uw ziekteverzekering blijft ook tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts en u geniet verder van alle voordelen.

Wat als je van huisarts wilt veranderen?

Uitschrijven kan gratis door het ondertekenen van een verbrekingsdocument. Deze papieren zijn verkrijgbaar aan het onthaal of u kan ons verwittigen door een aangetekend schrijven. Na één volledige kalendermaand na ondertekening bent u dan uitgeschreven en kunt u elke huisarts buiten Medisch Huis ‘t Rondpunt raadplegen, net zoals vroeger.

Bijvoorbeeld: U levert ondertekend uitschrijfformulier in op 21-01-2020, u bent dan uitgeschreven vanaf 01-03-2020.

Kan ik mij inschrijven in Medisch Huis ‘t Rondpunt? Kan ik mij al inschrijven zonder dat ik ziek ben?

Zeker! Iedereen kan zich inschrijven. U hoeft niet te wachten tot u ziek bent om u in te schrijven. Wanneer u zich nu al inschrijft, kunnen wij uw medisch dossier in orde brengen. Op die manier zijn wij beter geïnformeerd over uw gezondheid wanneer u ons echt nodig heeft.

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in Medisch Huis ‘t Rondpunt?

U brengt uw vorige huisarts op de hoogte en vraagt het medisch dossier naar ons te sturen. Denk er ook aan om bij een ziekenhuisbezoek de naam van uw nieuwe huisarts door te geven.

Wat doe ik als er in ons gezin een baby wordt geboren, wordt deze automatisch mee ingeschreven?

De baby wordt niet automatisch ingeschreven, ook al bent u zelf als patiënt ingeschreven. U maakt best zo snel mogelijk de inschrijving in orde. Inschrijven kan via ons secretariaat.

Wat moet ik doen als ik van adres of ziekenkas verander?

Als u van adres of mutualiteit/zorgverzekeraar verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Wat als ik niet ben ingeschreven, maar ik heb snel verzorging nodig (vb hechting, gevallen, …) en kan niet terecht bij mijn eigen huisarts?

Patiënten die niet zijn ingeschreven maar medische zorgen nodig hebben en niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen (of geen huisarts hebben), kunnen bij ons geholpen worden als ‘bezoeker’. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een getuigschrift dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.

Ik woon de helft van het jaar in de buurt van Medisch Huis ‘t Rondpunt, en de andere helft van het jaar ergens anders. Kan ik mij inschrijven?
 • Binnenland: Wanneer u de helft van het jaar een huisarts ergens anders in België heeft, kan u zich beter niet inschrijven. Wel kan u met ons afspreken dat u hier occasioneel als ‘bezoeker’ langskomt (zie vorige vraag). Kom zeker langs om een regeling op uw maat af te spreken met ons! Wij vinden het wel belangrijk optimaal met uw andere huisarts samen te werken!
 • Buitenland: Wanneer u de helft van het jaar in het buitenland verblijft (vb Spanje, Frankrijk, …) en u ook in België een huisarts wil, kan u zich wel inschrijven. De beperkingen aangaande het consulteren van andere huisartsen gelden immers enkel voor huisartsen in België. U kan dus gerust bij ons ingeschreven zijn en ook in het buitenland een huisarts hebben. Bespreek dit met ons, zodat wij optimaal kunnen samenwerken met deze andere huisarts!
Zijn de huisartsen van Medisch Huis ’t Rondpunt geaccrediteerd?

Ja, al onze huisartsen zijn erkende, geconventioneerde, geaccrediteerde huisartsen of huisartsen-in-opleiding. Dit wil zeggen dat wij op regelmatige basis bijscholingen volgen en werken volgens alle regels die het RIZIV voorstelt.

Wat bij nood aan nazorg na een bezoek aan een specialist of na een ziekenhuisopname?

Bij opname in het ziekenhuis vermeldt u dat u bent ingeschreven in Medisch Huis ‘t Rondpunt. Heeft u na de opname verpleegkundige zorgen nodig, neem dan zo vlug mogelijk contact met ons op , ook tijdens wachtdiensten, zodat wij met de nazorg kunnen starten.

Wanneer er vanuit het ziekenhuis thuisverpleging van buitenaf wordt opgestart, wordt dit NIET terugbetaald door de mutualiteit. Neem dus zeker contact met ons op zodat onze verpleging uw thuiszorg kan verzorgen.

Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?

In België: Raadpleeg ter plaatse een huisarts.Vraag een verslag en bezorg ons het getuigschrift.

Op vakantie in het buitenland: Raadpleeg ter plaatse een huisarts. De prestatie wordt terugbetaald door uw ziekenfonds volgens de algemeen geldende regels. (E111)


Alle informatie

DOWNLOAD


BROCHURE

HOE KAN IK MIJ INSCHRIJVEN?

 • Patiënt ouder dan 18 jaar
 • Patiënt tussen 14 en 18 jaar
 • Patiënt jonger dan 14 jaar
Patiënt ouder dan 18 jaar
 • U drukt de documenten 3 x dubbelzijdig af; 1 document is voor u bestemd, de 2 anderen moeten aan de praktijk bezorgd worden
 • U plakt een klevertje van het ziekenfonds op elk document (zie blad 2)
 • U duidt uw geslacht aan
 • U vult uw telefoonnummer in
 • U plaatst uw handtekening in het vakje linksboven
 • U vult de datum in het vakje linksonder in
 • U bezorgt de documenten zo spoedig mogelijk aan de praktijk
Patiënt tussen 14 en 18 jaar
 • U drukt de documenten 3 x dubbelzijdig af; 1 document is voor u bestemd, de 2 anderen moeten aan de praktijk bezorgd worden
 • U plakt een klevertje van het ziekenfonds op elk document (zie blad 2)
 • U duidt uw geslacht aan
 • U vult uw telefoonnummer in
 • U plaatst uw handtekening in het vakje linksboven
 • U vult de datum in het vakje linksonder in
 • 1 van uw ouders plaatst zijn/haar naam en handtekening in het vakje linksonder
 • U bezorgt de documenten zo spoedig mogelijk aan de praktijk
Patiënt jonger dan 14 jaar

De documenten worden ingevuld door 1 van de ouders van de patiënt(e).

 • U drukt de documenten 3 x dubbelzijdig af; 1 document is voor u bestemd, de 2 anderen moeten aan de praktijk bezorgd worden
 • U plakt een klevertje van het ziekenfonds van uw kind op elk document (zie blad 2)
 • U duidt het geslacht van uw kind aan
 • U vult uw telefoonnummer in
 • U plaatst uw handtekening in het vakje linksboven
 • U vult de datum in het vakje linksonder in en plaatst hier uw naam
 • U bezorgt de documenten zo spoedig mogelijk aan de praktijk

INSCHRIJVINGSDOCUMENT

Medisch Huis 't Rondpunt trekt voluit de kaart van Positieve Gezondheid.

Geplande evenementen of workshops