MEDISCH THUIS

Evelien Peeters

Je merkt dat ik hier even bovenaan sta samen met mijn collega's Greet, Christel, Lotte, Diane Casper en Grietje. Wij maken nochtans gewoon deel uit van het team van paramedici. Dat we toch even apart worden gezet, komt omdat we in duo zorgen voor een eerste kennismaking (een intake). Bij ons kun je terecht met je concrete hulpvraag. We luisteren naar jouw verhaal. Samen met jou tekenen we een traject uit dat je op weg kan zetten. En in aansluiting gaan we op zoek naar wie van ons team jou daarbij het best kan helpen. Alles gebeurt dus van bij het begin in overleg met jou!

Een intake hoeft je helemaal niet af te schrikken!

Het verkennende gesprek is heel laagdrempelig.
Het is precies de bedoeling dat jij je op je gemak voelt.
Heel wat mensen die bij ons aanklopten,
vertellen nadien hoe positief ze dat gesprek ervaren hebben.
Het was voor de meesten niet alleen enorm ondersteunend, maar het zette hen al op weg...

Medisch Thuis is uniek met die aanpak!

Na het intakegesprek kun je rekenen op een traject op maat.
Dat wordt volledig opgevolgd door één van de intakers.
Zo is iedereen die bij jouw traject betrokken is op de hoogte van
wat gebeurt, waarom, wanneer en door wie. Efficiënter kan het niet.

Ik ben Evelien, klinisch psycholoog.
Wat me enorm boeit in mijn job is dat ik van heel nabij getuige mag zijn van de veerkracht van jongeren, volwassenen en ouderen. Dat is enorm verrijkend. Stap voor stap met iemand het proces mogen doorlopen naar het ontdekken van zijn eigen krachtbronnen, dat is een voorrecht.


No one can make you feel inferior without your consent. - Eleanor Roosevelt

Momenteel ben ik aan de slag bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), waar ik zowel met jongeren als met volwassenen werk. Daarnaast maak ik deel uit van het team slachtofferhulp, waar ik langdurige, psychosociale begeleidingen geef.


In Medisch Thuis kunnen 18+'ers en volwassenen bij mij terecht voor individuele gesprekken rond tal van topics.

 • depressie
 • verlies- en rouwverwerking (bij scheiding, overlijden, chronische ziekte)
 • assertiviteit
 • zelfvertrouwen
 • perfectionisme
 • angst
 • stress
 • psychosomatische klachten

Mijn aanpak om tot verandering te komen?

 • een veilige omgeving creëren
 • op zoek gaan naar je kwetsbare kanten en naar je krachten
 • samen met jou, op jouw tempo
 • focussen op je innerlijke krachtbronnen
 • focussen op de bronnen van steun vanuit je omgeving

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x